ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 493

  • Tổng 559.960

Tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đạt gần 591 tỷ đồng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bám sát định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và kế hoạch tín dụng đã xây dựng của năm 2021. Đến 18 tháng 11 năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay đến các đối tượng thụ hưởng

Đến ngày 18 tháng 11 năm 2021, Tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đạt gần 591 tỷ đồng. Theo đó Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể ủy thác thực hiện giải ngân cho vay đến 3,8 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với tổng số vốn giải ngân là 191,8 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay được thực hiện ưu tiên các xã có nhu cầu lớn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Một số xã có doanh số cho vay lớn như: Kim Hóa giải ngân số tiền 28,4 tỷ đồng với 529 lượt hộ vay; Thạch Hóa giải ngân số tiền 24,2 tỷ đồng với 467 lượt hộ vay; Thanh Hóa giải ngân số tiền 20,1 tỷ đồng với 390 lượt hộ vay.