ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1241

  • Tổng 2.485.585

Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa- Phấn đấu đạt nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam 8/11/1959-28/11/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên hóa được thành lập theo Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ trên cơ sở chuyển đổi các Lâm trường và chuyển Ban quản lý rừng phòng hộ về trực thuộc UBND các huyện. Với tổng diện tích đất tự nhiên được giao quản lý, bảo vệ là 29.090,67 ha nằm trên địa bàn hành chính của 5 xã Thuận Hóa, Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóavà Lâm Hóa.

Năm 2022, BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa được UBND huyện giao biên chế với tổng số là 31 người, trong đó có 30 viên chức và 01 hợp đồng 68theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ năm 2022. Ngày 27/7/2022, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Quyết định số 215/QĐ-SNV về việc giảm số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2022, theo đó BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa giảm còn 29 biên chế sự nghiệp. Hiện tại, biên chế của đơn vị có 28 người, 27 viên chức và 01 hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP.Trong năm qua, số lượng viên chức và hợp đồng lao động của đơn vị có nhiều biến động, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị có 3 viên chức chuyển công tác, 1 viên chức và 6 lao động hợp đồng xin nghỉ việc.

Diện tích rừng của đơn vị quản lý hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh với nước bạn Lào và tỉnh Hà Tĩnh, địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều núi cao, suối sâu, nên rất khó khăn cho công tác đi tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.Lực lượng bảo vệ rừng mỏng, địa bàn rộng nên gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ rừng. Ngoài lực lượng BVR hưởng lương ngân sách nhà nước, đơn vị hợp đồng thêm lao động theo nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ rừng thuộc chương trình mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, những tháng đầu hàng năm, kế hoạch nguồn vốn phân khai, bố trí chậm, không có kinh phí để trả lương trong khi đơn vị vẫn duy trì lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng, đời sống của lao động hợp đồng gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, BQL rừng phòng hộ đã khẩn trương kiện toàn lại cấp ủy Chi bộ, bộ máy lãnh đạo, sắp xếp lại các phòng ban, bố trí lại các đội trạm bảo vệ rừng, giải quyết việc làm, chế độ cho người lao động kịp thời; ngoài ra tranh thủ sự giúp đỡ chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện. Nhờ vậy mà 5 năm qua, đơn vị đã thu được nhiều kết quả đáng kích lệ trên các mặt:

Về công tác tuyên truyền: Trong những năm qua, ngoài việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về BVR cho người dân, đơn vị còn chú trọng đến công tác tuyên truyền bằng hình thức trực quan sinh động như: xây dựng 02 bảng tuyên truyền BVR và PCCCR tại Bản Hà, xã Thanh Hóa và Kim Hóa; sơn sửa 02 bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCCR tại xã Hương Hóa và Bản Ca Xen xã Thanh Hóa, viết mới 03 câu khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCCR tại đường Quốc lộ 12C (đường Xuyên Á); sơn sửa 05 bảng ranh giới rừng sản xuất và rừng phòng hộ; cắm 120 bảng cấm chặt phá, cấm lửa tại các cửa rừng; làm mới 05 biển báo hiệu cấp cháy rừng theo Nghị định 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Trạm, Tổ bảo vệ rừng khôi phục, sơn sửa các bảng tuyên truyền tại xã Thanh Hóa, Hương Hóa, Kim Hoá và Thuận Hóa, Lâm Hóa và cắm 34 bảng cấm lửa trong rừng và các tuyến đường mòn lối mở vào rừng, trục đường Xuyên Á, 48 bảng cấm chặt phá rừng c nhỏ, 24 bảng cấm chăn thả gia súc trong khu vực rừng trồng thay thế.

Với mục tiêu bảo vệ rừng tại gốc, đơn vị đã chỉ đạo các Trạm, Tổ, các cá nhân phụ trách tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra kết hợp tuyên truyền, bằng nhiều hình thức, cho nhiều đối tượng. Nội dung tuyên truyền, quán triệt bao gồm: Luật Lâm nghiệp 2017; Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng; Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 08 - CT/HU và Kế hoạch 31-KH/HU của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân sống ven rừng tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Nhìn chung công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư sống ven rừng đã đem lại hiệu quả rõ rệt, người dân hiểu biết pháp luật hơn do đó họ đã thấy được tác hại của việc tàn phá rừng, nhận thức được bảo vệ rừng và PCCCR là trách nhiệm của toàn dân. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý bảo vệ rừng cho viên chức, lao động hợp đồng để đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác Phòng cháy chữa cháy rừnglà nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất. Với phương châm “phòng là chính”, hàng năm đơn vị đã xây dựng phương án PCCCR tại chỗ, kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR của đơn vị, thành lập các tiểu ban, các tổ đội PCCCR tại các Trạm bảo vệ rừng, chỉ đạo xác định các vùng trọng điểm, vùng giáp ranh giữa rừng sản xuất thuộc UBND các xã quản lý, vùng có nhiều giang, nứa, thảm thực vật dễ xảy ra cháy rừng để tổ chức lực lượng lập chốt trực 24/24h nhằm phát hiện và xử lý sớm, chỉ đạo các Trạm, Tổ quản lý quân số chặt chẽ, không giải quyết phép và các chế độ nghĩ luân phiên (trừ trường hợp đặc biệt) trong các đợt cao điểm nắng nóng, nền nhiệt cao, dễ xảy ra cháy rừng. Do đó, từnăm 2018 đến nay, trên địa bàn Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa quản lý không xảy ra vụ cháy rừng nào trên quy mô lớn (một số điểm cháy nhỏ, thực bì cháy là lau lách, giang lịm nhưng không ảnh hưởng đến rừng).

Công tác bảo vệ rừng luôn được đảm bảo, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ rừng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng tại gốc, giao diện tích bảo vệ rừng cụ thể đến các Trạm, đến từng nhân viên bảo vệ rừng; chỉ đạo ứng dụng khoa học công nghệ trong tuần tra, kiểm tra rừng, theo dõi cập nhật diễn biến rừng. Do đó, công tác bảo vệ rừngtại đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, tình hình rừng trên địa bàn đơn vị quản lý dần đi vào ổn định; mặc dù địa bàn quản lý rộng và xa tuy nhiên lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt, tăng dày các đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét nên đã làm chủ được tình hình rừng, trên địa bàn không để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thường xuyên xảy ra mưa to, tuy nhiên tập thể viên chức, người lao động Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa vẫn luôn cố gắng bám rừng, bảo vệ từng mảnh rừng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Công tác phát triển rừng luôn được chú trọng, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt công tác trồng rừng thay thế, với điều kiện địa hình phức tạp, cự li đi làm xa, diện tích manh mún, không tập trung, trâu bò phá hoại nhiều, tuy nhiên đơn vị đã cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu về trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng. Năm 2022, đơn vị được tiếp tục giao chỉ tiêu trồng rừng thay thế đợt 1 với diện tích 50 ha, tại các tiểu khu 11B, 26, 30 địa phận xã Kim Hóa, đến thời điểmhiện tại, đơn vị đã chỉ đạo hoàn thành hạng mục phát dọn thực bì theo băng, chuẩn bị các bước tiếp theo của công tác trồng rừng.

     Bên cạnh đó, công tác phúc lợi và an sinh xã hội được quan tâm: Tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, bảo trợ trẻ em...ngoài ra, vận động viên chức, người lao động tham gia hiến máu nhân đạo hằng năm, tham gia đầu đủ các hội thi thể dục thể thao do huyện tổ chức.

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, đơn vị đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể ghi nhận, được tặng 03 giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong 3 năm 2019, 2020, 2021;01 giấy khen của UBND huyện về hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Năm 2021, đơn vị được UBND huyện tặng giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR”.Được UBND huyện công nhận là đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020; được UBND huyệncông nhận là“đơn vị lao động tiên tiến” năm 2020, 2021. Năm 2019, 2020, 2021 đơn vị có 22 viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 04 viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2021 có 02 viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Năm 2020, đơn vị được Sở Giáo dục và đào tạo tặng giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả lũ lụt.Công đoàn cơ sở BQL rừng phòng hộ được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình năm 2019; Giấy khen của LĐLĐ huyện năm 2020; Giấy khen của UBND huyện năm 2021.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, tập thể viên chức, người lao động BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa sẽ luôn không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ngọc Huyền

Các tin khác