ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 4268

  • Tổng 1.000.853

Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ Tôn giáo năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Thực hiện Quyết định số 917-QĐ/HU ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, từ ngày 25 đến ngày 26/7/2022, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tiến hành tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo năm 2022.

                     Lễ Bế giảngchức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo năm 2022

Qua hoạt động thực tiễn cho thấy: Công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà trực tiếp nhất chính là đội ngũ làm công tác tôn giáo. Muốn làm tốt công tác tôn giáo, đội ngũ cán bộ tôn giáo phải hội tụ những phẩm chất cần thiết như bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, khả năng tập hợp, vận động quần chúng cao, am hiểu về tôn giáo. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo được bổ sung, tăng cường cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, gần gũi, gắn bó với nhân dân, nói đi đôi với làm, giản dị, khiêm tốn, học hỏi quần chúng. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cũng luôn được quan tâm, thể hiện cụ thể trong Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”.

 Song, dù đã đạt được nhiều thành tích, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác tôn giáo, nhưng có lúc, có nơi vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Thực tế những năm gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng, kích động đồng bào tôn giáo gây rối, chống đối chính quyền địa phương, xuất hiện một số “điểm nóng” làm cho tình hình tôn giáo trở nên phức tạp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào tôn giáo chưa được nhiều, có nơi thụ động, buông lỏng quản lý; xử lý các vấn đề nảy sinh có nơi còn lúng túng bị động, thiếu nhất quán.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã Quyết định tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo năm 2022.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo năm 2022 diễn ra trong 02 ngày, thành phần tham gia là cán bộ, công chức các xã, thị trấn. Chương trình tập huấn gồm 4 chuyên đề: Chuyên đề 1: Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 2: Công tác vận động quần chúng đối với đồng bào có đạo trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 3: Tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 4: Hướng dẫn Quy định của pháp luật và kỹ năng giải quyết một số vấn đề trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Các học viên có thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy của lớp học, của Trung tâm, luôn chú ý lắng nghe và nghiên cứu tài liệu để nắm chắc kiến thức mà các giảng viên truyền đạt.Về số lượng tham gia lớp học 35/38 học viên đạt 92,10% kế hoạch.

                                                                                                                                         Ngọc Chiến

Các tin khác