ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1144

  • Tổng 936.423

Trung tâm Chính trị huyệntổ chứclớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị nhận thức về Đảng khóa II năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 718-QĐ/HU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy "Về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm Chính trị huyện Tuyên Hoá năm 2022". Ngày 07/7/2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị nhận thức về Đảng khóa II năm 2022.

         

                   Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị nhận thức về Đảng

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Cộng Sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng sẽ diễn ra trong 06 ngày, đối tượng là quần chúng ưu tú của các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Chương trình gồm 07 bài: Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài 6:Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử. Bài  7: Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam.

Sau khi hoàn thành khoá học các học viên sẽ được Trung tâm Chính trị huyện cấp chứng chỉ và tiếp tục được các chi bộ theo dõi, bồi dưỡng, quần chúng ưu tú tiếp tục phấn đấu và rèn luyện để được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Phạm Ngọc Chiến

Các tin khác