ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1256

  • Tổng 2.485.600

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

                                            LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

LÊ NAM GIANG

 

Họ và tên: Lê Nam Giang

+ Ngày sinh: 06/5/1965

+ Quê Quán: Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 05/02/1986

Ngày chính thức: 05/02/1987

Trình độ lý luận chính trị:  Cử nhân

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy

Chức vụ Chính quyền:  Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

Điện thoại cơ quan: (0232) 3684 011

Email: giangln.th@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

HỒ VŨ THƯỜNG

 

 

Họ và tên: Hồ Vũ Thường

+ Ngày sinh: 28/4/1964

+ Quê quán: Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 10/8/1992

Ngày chính thức: 10/8/1993

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Huyện Ủy Viên

Chức vụ Chính quyền: Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Phương pháp dạy học vật lý

Điện thoại cơ quan: (0232) 3 683 457

Email: thuonghvt.th@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

ĐINH TIẾN DŨNG

 

 

Họ và tên: Đinh Tiến Dũng

+ Ngày sinh: 26/5/1980

+ Quê quán: Xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 03/4/2007

Ngày chính thức: 03/4/2008

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Huyện Ủy Viên

Chức vụ Chính quyền: Phó Chủ tịch UBND huyện

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý Tài nguyên Môi trường

Điện thoại cơ quan: (0232) 684 004

Email: dungdt.th@quangbinh.gov.vn