ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

114 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 708

  • Tổng 4.780.494

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND HUYỆN - KHÓA XX, (18-19/7/2023)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

           1. Chương trình kỳ họp

               - Chương trình

           2. Các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp

2.1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

2.2. Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

2.3. Báo cáo của UBND huyện về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2022.

- Phụ lục kèm theo BC 

2.4. Báo cáo của UBMT TQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

2.5. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

2.6. Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

2.7. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

2.8. Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

2.9. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

2.10. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2022.

2.11. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết danh mục bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phụ lục kèm theo

2.12. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh danh mục công trình năm 2023 vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09/01/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa.

- Phụ lục kèm theo

2.13. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh danh mục công trình năm 2023 vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/01/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa;

- Phụ lục kèm theo

2.14. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Tuyên Hóa.

2.15. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Phạm Văn Đồng đoạn từ KM0+356,0 đến điểm cuối tuyến nối với đường 15m tại Phụ lục 07, Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện.

2.16. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa.

2.17. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2).

2.18. Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết Ban hành Quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, giai đoạn 2022-2025.

2.19. Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết phân bổ chi tiết danh mục bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tuyên Hóa.

- Phụ lục kèm theo

2.20. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các dự thảo nghị quyết, các báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp.

2.21. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về các dự thảo nghị quyết, các báo cáo có liên quan trình tại kỳ họp.

2.22. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện và thực hiện Kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX.

3. Dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp

3.1. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

3.2. Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

3.3. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2022.

3.4. Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết danh mục bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Phụ lục kèm theo

3.5. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh danh mục công trình năm 2023 vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 09/01/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa);

- Phụ lục kèm theo

3.6. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh danh mục công trình năm 2023 vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/01/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa);

- Phụ lục kèm theo

3.7. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa.

3.8. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Phạm Văn Đồng đoạn từ KM0+356,0 đến điểm cuối tuyến nối với đường 15m tại Phụ lục 07, Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện.

3.9. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa.

3.10. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường liên xã, phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2).

3.11. Dự thảo Nghị quyết về việc Ban hành Quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, giai đoạn 2022-2025.

- Phụ lục kèm theo

3.12. Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết danh mục bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tuyên Hóa.

- Phụ lục kèm theo

4. Tài liệu gửi đại biểu nghiên cứu:

4.1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình về Ban hành quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình;

4.2. Báo cáo của Ban Pháp chế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

4.3. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện Tuyên Hóa ;

4.4. Báo cáo Giám sát công tác thẩm định Báo cáo kinh tế kỷ thuật, thẩm định bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các công trình dự án ;

- Phụ lục kèm theo

4.5. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

4.6. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của UBMT TQVN huyện qua tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX.

4.7. Báo cáo trả lời ý kiến cử tri qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX.

4.8. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

4.9. Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

4.10. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023