ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
VV đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện và phân bổ nguồn thu phí môi trường đối với KTKS năm 2019 
 .
 Xem nội dung tại đây: 3cms/upload/huyentuyenhoa/File/145.pdf
[Trở về]