Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 20/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 05/09/2014 Còn
2 10/2013/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Tuyên Hóa 08/05/2013 Còn
3 1007/QĐ-UBND Trích từ nguồn kinh phí quy hoạch thuộc ngân sách tỉnh năm 2013 tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh để bố trí vốn quy hoạch cho các đơn vị, địa phương (đợt 1) UBND Tỉnh 06/05/2013 Còn
Trang :
1