ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Tờ trình Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 
UBND huyện Tuyên Hóa ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018.
 Nội dung quyết định: Xem tại đây.

Nội dung các phụ lục kèm theo: Xem tại đây., và bản pdf

[Trở về]