CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HĐND&UBND HUYỆN (Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)vv công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018Thông báo tuyền dụng viên chức dân số - KHHGĐ huyện Tuyên Hóa năm 2018Tín dụng ưu đãi giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vữngNơi người nghèo được vay vốn và tiết kiệm chi tiêuTập huấn nghiệp vụ cho vay nhà ở xã hộiKéo dài thời hạn cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTgBan đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp phiên thứ 2 năm 2018Giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ủy thác năm 2018Lịch làm việc của TT HĐND & Lãnh đạo UBND huyện từ 26/03 - 01/04/2018Đưa nhanh vốn vay về với người nghèo ở vùng cao Tuyên HóaNHCSXH huyện ký kết giao ước thi đua với các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyệnCho vay học sinh, sinh viên “vốn đợi” người vayLịch làm việc của TT HĐND & Lãnh đạo UBND huyện từ 25-31/12/2017Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hoàn thành giải ngân cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 33 năm 2017Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay bổ sung khắc phục bão lụtCần lắm những tấm lồng hảo tâmTrung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam thăm và tặng quà tại huyện Tuyên HóaNơi ánh điện không bao giờ tắtXã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáoPHỤ NỮ XÃ SƠN HÓA ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Một số kết quả đạt được và kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện 

 Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Để thực hiện có hiệu quả Quy chế, các xã, thị trấn đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc những nội dung dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân kiểm tra, giám sát... Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết các thủ tục, công việc liên quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tận tâm, có trách nhiệm với Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện công khai hoạt động chi tiêu, kê khai thu nhập cá nhân, các chế độ chính sách, các phong trào thi đua…, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực; phát huy tốt quyền làm chủ của người lao động.
Kết quả thực hiện quy chế trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình. Tiêu biểu mô hình “Xã bình yên, gia đình hòa thuận” tại xã Thanh Thạch; mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự” ở xã Kim Hóa; mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại 19 xã, thị trấn; mô hình “Cán bộ, công chức thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại 7 phòng thuộc UBND huyện đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người từ 23,75 triệu đồng năm 2016 lên 38 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,82% năm 2016 xuống còn 6,72% năm 2020. Đến nay, có 85% khu dân cư, 96,5% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 55/69 trường học đạt chuẩn quốc gia; 18/19 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; sáp nhập từ 156 xuống còn 130 thôn, bản, tiểu khu; sáp nhập xã Nam Hoá vào xã Thạch Hoá. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường...
Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị, có thể rút ra một số kinh nghiệm:
Thứ nhất, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.
Thứ hai, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Tăng cường kỷ cương xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ để vi phạm. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Thứ ba, kịp thời củng cố, kiện toàn; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải thực hiện Quy chế dân chủ ở các cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo; tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên là thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể.
Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ đối với chính quyền, các cơ quan, đơn vị.
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; khắc phục tồn tại, hạn chế; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện trong những năm qua là cơ sở và động lực để Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà tiếp tục đoàn kết, phấn đầu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trần Thanh Hiền

[Trở về]