CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HĐND&UBND HUYỆN (Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)vv công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018Thông báo tuyền dụng viên chức dân số - KHHGĐ huyện Tuyên Hóa năm 2018Tín dụng ưu đãi giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vữngNơi người nghèo được vay vốn và tiết kiệm chi tiêuTập huấn nghiệp vụ cho vay nhà ở xã hộiKéo dài thời hạn cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTgBan đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp phiên thứ 2 năm 2018Giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ủy thác năm 2018Lịch làm việc của TT HĐND & Lãnh đạo UBND huyện từ 26/03 - 01/04/2018Đưa nhanh vốn vay về với người nghèo ở vùng cao Tuyên HóaNHCSXH huyện ký kết giao ước thi đua với các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyệnCho vay học sinh, sinh viên “vốn đợi” người vayLịch làm việc của TT HĐND & Lãnh đạo UBND huyện từ 25-31/12/2017Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hoàn thành giải ngân cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 33 năm 2017Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay bổ sung khắc phục bão lụtCần lắm những tấm lồng hảo tâmTrung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam thăm và tặng quà tại huyện Tuyên HóaNơi ánh điện không bao giờ tắtXã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáoPHỤ NỮ XÃ SƠN HÓA ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ
    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung nguồn ngân sách huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
 Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, ngày 25/12/2017 Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa đã có Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn ngân sách huyện để bổ sung vào nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện theo dự toán thu, chi ngân sách của huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua nghị quyết.
 Ngay trong tháng 01 năm 2018, UBND huyện đã chuyển bổ sung số tiền 400 triệu đồng từ ngân sách huyện để tăng nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng tổng nguồn vốn ngân sách huyện đã chuyển lên 1.451 triệu đồng. NHCSXH huyện đã kịp thời tham mưu phân giao nguồn vốn cho 10 xã, thị trấn để triển khai thực hiện, bình quân 40 triệu đồng/xã, nguồn vốn bổ sung được định hướng thực hiện cho vay đối với chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, ưu tiên đầu tư cho các hộ sản xuất kinh doanh thu hút, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, những mô hình điển hình về hiệu quả và có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, dự kiến trong tháng 02/2018 NHCSXH huyện sẽ hoàn thành việc giải ngân cho vay đến các đối tượng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi, tạo việc làm và cải thiện thu nhập.

 

                                                                                                     Tất Thành

                                                                          Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

[Trở về]