CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HĐND&UBND HUYỆN (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019) 
 

Thứ

Ngày

Buổi

Đ/c Phạm Tiến Nam

PCT HĐND huyện

Đ/c Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Cao Xuân Tín

PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Vũ Thường

PCT UBND huyện

2

07/10

Sáng

Dự HN giao ban KT-XH quý III của UBND huyện

HN giao ban KT-XH quý III UBND huyện

HN giao ban KT-XH quý III UBND huyện

- HN giao ban KT-XH quý III UBND huyện

- Tiếp công dân

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với nhà máy Xi-măng Sông Gianh

Dự Hội nghị ở tỉnh

Làm việc tại cơ quan

3

08/10

Sáng

Giám sát tại xã Mai Hoá

Họp TT Huyện uỷ

Làm việc với Sở Khoa học - Công nghệ

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Giao ban xây dựng Đảng cụm xã Đức Hoá – Thạch Hoá – Phong Hoá

Dự HN sơ kết 10 năm XD NTM tại tỉnh

HN Đảng bộ tại cơ quan

Họp BCĐ Tôn giáo huyện

4

09/10

Sáng

Giám sát tại xã Văn Hoá

Đi công tác Đồng Hới

Đi công tác cơ sở

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Họp TT HĐND huyện

Dự trao Học bổng của Hội Phụ nữ huyện tại xã Đức Hoá

5

10/10

Sáng

- Tiếp công dân định kỳ

- Họp Ban Thường vụ huyện uỷ

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh

 

Chiều

Tiếp công dân định kỳ

Đi công tác cơ sở

Làm việc với P. Y tế, TT Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện

6

11/10

Sáng

Dự HN BCH Huyện uỷ

Dự HN BCH Huyện uỷ

Đi công tác Đồng Hới

Dự HN BCH Huyện uỷ

 

Chiều

Giám sát tại xã Tiến Hoá

Làm việc tại cơ quan

Dự tập huấn của Sở LĐ về trẻ em tại huyện

7

12/10

 

 

 

- Trực lãnh đạo UBND huyện: Đ/c Cao Xuân Tín

- Trực lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thanh Phương

 

CN

13/10