CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HĐND&UBND HUYỆN (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019) 
 

Thứ

Ngày

Buổi

Đ/c Phạm Tiến Nam

PCT HĐND huyện

Đ/c Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Cao Xuân Tín

PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Vũ Thường

PCT UBND huyện

2

17/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Hội ý lãnh đạo UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với đoàn Thanh tra Uỷ ban dân tộc

 

Chiều

Họp Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác Đồng Hới

Họp Ban chỉ đạo thi

3

18/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp Thường trực Huyện uỷ

Làm việc tại xã Hương Hoá

Họp Ban chỉ đạo Tư pháp tỉnh

 

Chiều

Tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội

Tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

4

19/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp Thường vụ Huyện uỷ

Đi công tác Đồng Hới

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Dự họp thông qua kế hoạch cưỡng chế của UBND huyện

Họp thông qua kế hoạch cưỡng chế của UBND huyện

5

20/6

Sáng

Dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Họp Uỷ ban

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

6

21/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

7

22/6

 

 

- Trực lãnh đạo UBND huyện: Đ/c Lê Nam Giang

- Trực lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Đinh Tiến Dũng

 

Dự Hội thi Văn nghệ cụm (19h30p)

CN

23/6