CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HĐND&UBND HUYỆN (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9 /2018) 

 .
 

Thứ

Ngày

Buổi

Đ/c Phan Hồng Kỳ

PCT HĐND huyện

Đ/c Phạm Tiến Nam

PCT HĐND huyện

Đ/c Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Cao Xuân Tín

PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Vũ Thường

PCT UBND huyện

2

24/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự TXCT của Đại biểu Quốc hội

Dự TXCT của Đại biểu Quốc hội

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Giao ban UBND huyện

Giao ban UBND huyện

Giao ban UBND huyện

Giao ban UBND huyện

 

3

25/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Dự họp HĐND xã Văn Hóa

Đi công tác

 

4

26/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Đi cơ sở

 

Chiều

 

5

27/9

Sáng

Giám sát tại cơ sở

Giám sát tại cơ sở

Họp Thường trực Huyện ủy

Đi cơ sở

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

6

28/9

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Giám sát tại cơ sở

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Giám sát tại cơ sở

Họp UBND huyện

Họp UBND huyện

 

7

29/9

 

 

 

-  Trực LĐ UBND huyện: Đ/c Lê Nam Giang;

-  Trực LĐ Văn phòng: Đ/c Đinh Tiến Dũng

 

 

CN

30/9