Lịch làm việc của TT HĐND & Lãnh đạo UBND huyện từ 20-26/8/2018 

 .
 

Thứ

Ngày

Buổi

Đ/c Phan Hồng Kỳ

PCT HĐND huyện

Đ/c Phạm Tiến Nam

PCT HĐND huyện

Đ/c Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Cao Xuân Tín

PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Vũ Thường

PCT UBND huyện

2

20/8

Sáng

Đi công tác tại xã Ngư Hóa

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi cơ sở

Dự Hội nghị tại Huyện ủy

3

21/8

Sáng

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với UBKT Tỉnh ủy

Làm việc với UBKT Tỉnh ủy

Kiểm tra cơ sở vật chất trường học

Chiều

Đi công tác

Kiểm tra thực hiện QC DCCS tại TT Viễn Thông

Làm việc với Sở GD&ĐT

4

22/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Thường trực Huyện ủy

Đi cơ sở

Chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện

Chiều

Đi công tác

Kiểm tra cơ sở vật chất trường học

5

23/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

  Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra cơ sở vật chất trường học

Chiều

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

6

24/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018

7

25/8

 

 

 

 

-  Trực LĐ UBND huyện: Đ/c Cao Xuân Tín;

-  Trực LĐ Văn phòng: Đ/c Đinh Xuân Trường

 

CN

26/8