Lịch làm việc của TT HĐND & Lãnh đạo UBND huyện từ 16/7 - 22/7/2018 

 .
 

Thứ

Ngày

Buổi

Đ/c Phan Hồng Kỳ

PCT HĐND huyện

Đ/c Phạm Tiến Nam

PCT HĐND huyện

Đ/c Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Cao Xuân Tín

PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Vũ Thường

PCT UBND huyện

2

16/07

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác tại xã Thanh Hóa

Chiều

Họp BTC Hội thi Dân vận khéo

3

17/07

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Họp Thường trực Huyện ủy; Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Họp Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở

Họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện

4

18/07

Sáng

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

Chiều

5

19/07

Sáng

Họp HĐND huyện

Họp HĐND huyện

Họp HĐND huyện

Họp HĐND huyện

Dự HN tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn QG

Chiều

Họp HĐND huyện

6

20/07

Sáng

Họp HĐND huyện

Họp HĐND huyện

Họp HĐND huyện

Họp HĐND huyện

Họp HĐND huyện

Chiều

7

21/07

 

 

 

-  Trực LĐ UBND huyện: Đ/c Lê Nam Giang;

-  Trực LĐ Văn phòng:                Đ/c Đinh Tiến Dũng

 

 

CN

22/07