Tín dụng ưu đãi giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững 
 Với tổng dư nợ uỷ thác cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt trên 227 tỷ đồng, có gần 3 ngàn hội viên thoát nghèo nhờ vay vốn, giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động, góp phần thường xuyên củng cố tốt hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong những năm qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho nhiều hội viên hội nông dân nghèo ở Tuyên Hoá thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
 Hội Nông dân huyện Tuyên Hoá ký nhận uỷ thác của NHCSXH huyện từ năm 2004, với mục tiêu, phương châm là trung gian, cầu nối nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tổ chức chính trị-xã hội đứng ra tín chấp để các hội viên thuộc hội tiếp cận vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đồng thời cũng thông qua uỷ thác các cấp tổ chức hội có điều kiện thường xuyên gần gũi hội viên, góp phần củng cố tốt hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong 3 nhóm nhiệm vụ uỷ thác tổ chức hội đã đặc biệt quan tâm và thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ. Tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo thành lập các Tổ TK&VV đúng theo quy định của NHCSXH, chỉ đạo, giám sát, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên cho các Tổ TK&VV để họ đáp ứng với nhiệm vụ. Chú trọng chỉ đạo mạng lưới Tổ TK&VV bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn của tổ viên làm sao cho đồng vốn phải sử dụng đúng mục đích và có khả năng phát huy tốt hiệu quả thì khi đó mới đảm bảo được chắc chắn việc hoàn trả lãi, trả gốc đúng hạn. Đồng thời các cấp tổ chức hội cũng đã thường xuyên tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các tổ viên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hướng dẫn kỹ thuật, các loại cây giống, con giống mới có khả năng cho năng suất và hiệu quả cao để các tổ viên áp dụng phát triển kinh tế, quan tâm tìm thị trường đầu ra sản phẩm và phổ biến đến hội viên.

          Đến nay Hội Nông dân huyện Tuyên Hoá đã xây dựng được 152 Tổ TK&VV trải dài, sâu rộng đến tất cả các thôn, bản làng xa xôi, với 5.800 tổ viên tham gia, 20/20 xã, thị trấn đều đã có tổ chức hội cấp xã ký hợp đồng uỷ thác với NHCSXH huyện. Thực hiện nhận uỷ thác 12 chương trình tín dụng, tổng dư nợ uỷ thác đạt 227,8 tỷ đồng, có 5.375 hộ dư nợ, dư nợ chiếm tỷ trọng 48%, dư nợ tăng trưởng 19,8 tỷ đồng (+9,5%) so với năm 2017, trong đó: cho vay hộ nghèo 74,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,7%; cho vay hộ cận nghèo 62,6 tỷ đồng, chiếm 27,5%; cho vay hộ SXKD tại VKK 36 tỷ đồng, chiếm 15,8%, còn lại là các chương trình tín dụng khác. Ngoài ra các Tổ TK&VV đã thực hiện tốt nhiệm vụ nhận tiền gửi tiết kiệm từ tổ viên, đã có 100% số tổ tham gia ủy nhiệm huy động tiền gửi, số tiền huy động được 4,3 tỷ đồng, có 5.200 tổ viên tham gia gửi tiết kiệm, chất lượng tín dụng uỷ thác qua tổ chức hội được đảm bảo lành mạnh, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,1%/tổng dư nợ, hàng năm việc thu lãi của các Tổ TK&VV đều đạt 100% kế hoạch, không có hiện tượng xâm tiêu, chiếm dụng vốn xảy ra.

         

Một số xã có tổ chức Hội Nông dân quản lý vốn lớn như: Xã Thanh Hoá dư nợ cho vay các chương trình của NHCSXH trên địa bàn xã đạt 38,2 tỷ đồng, trong đó dư nợ uỷ thác qua Hội Nông dân là 26,8 tỷ đồng (chiếm 70%); xã Mai Hoá dư nợ cho vay các chương trình của NHCSXH trên địa bàn xã đạt 36,1 tỷ đồng, trong đó dư nợ uỷ thác qua Hội Nông dân là 19,8 tỷ đồng (chiếm 55%); xã Phong Hoá dư nợ cho vay các chương trình của NHCSXH trên địa bàn xã đạt 29,4 tỷ đồng, trong đó dư nợ uỷ thác qua Hội Nông dân là 19,4 tỷ đồng (chiếm 66%). Thông qua nguồn vốn ưu đãi các hộ đã đầu tư vào phát triển nhiều ngành nghề như: nuôi ong lấy mật, phát triển trồng rừng kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

          Qua hơn 15 năm thực hiện uỷ thác, đến nay toàn tổ chức hội đã có 2.960 hộ thoát nghèo nhờ vay vốn, có gần 2.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 3.310 công trình nước sạch và vệ sinh được đầu tư xây dựng, giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3-4%. Có thể khẳng định rằng thông qua tín dụng ưu đãi đã huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ, góp công sức của tất cả các cấp tổ chức Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hoá để thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hội viên. Đồng thời cũng thông qua nguồn vốn ưu đãi tổ chức hội có điều kiện thường xuyên gần gũi hội viên, củng cố tốt hệ thống chính trị ở cơ sở, không ngừng xây dựng và ngày càng phát triển lớn mạnh hệ thống của các cấp tổ chức hội mình. Trong những năm tiếp theo Hội Nông dân Tuyên Hoá sẽ tiếp tục duy trì là tổ chức chính trị-xã hội nhận uỷ thác có tổng dư nợ nhận uỷ thác lớn nhất trong các tổ chức hội, là chỗ dựa vững tin cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội.

                                                                                                CTV Tất Thành

                                                                                     NHCSXH huyện Tuyên Hóa