Tập huấn nghiệp vụ cho vay nhà ở xã hội 
 Để triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi mới là cho vay nhà ở xã hội, trong các ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2018 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ tại 5 xã, thị trấn bao gồm: Đồng Lê, Thuận Hóa, Văn Hóa, Châu Hóa và Tiến Hóa, đối tượng mời tham gia tập huấn và cán bộ ban giảm nghèo các xã, thị trấn, cán bộ các tổ chức chính trị-xã hội làm ủy thác, trưởng các thôn, tiểu khu và thành viên ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn, số lượt người tham gia là 258 người.

 

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ NHCSXH huyện là giảng viên kiêm nhiệm đã thực hiện phổ biến về chương trình tín dụng mới về cho vay nhà ở xã hội, trong đó lưu ý các nội dung: Đối tượng vay vay vốn, điều kiện vay vốn, phương thức cho vay, mức vốn cho vay tối đa, lãi suất cho vay và thời hạn cho vay để các học viên nắm bắt và thực hiện tuyên truyền phổ biến đến các đối tượng thụ hưởng. Qua kết quả kiểm tra đánh giá sau hội nghị tập huấn có 100% học viên xếp loại khá và giỏi, từ nhận thức đầy đủ về chủ trương, các học viên sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cơ sở để đối tượng nắm bắt và thực hiện.

 

                                                                                                     Tất Thành

                                                                          Ngân hàng Chính sách xã hội huyện